Välkommen till ett webbinarium om projekt Vi är med!Ett projekt med syfte att utveckla en modell för ökad delaktighetoch meningsfulla aktiviteter för vuxna personer medflerfunktionsnedsättningTisdagen den 24 november kl. 19.00-20.30

Under ledning av Professor Magnus Tideman, deltar Sverige i en internationell forskningsstudie som har som syfte att samla in kunskaperna om Covid-19 och dess effekter på personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).Nitton länder världen över deltar i studien som riktar sig …

Internationell studie om Covid-19 och personer med IF – gör din röst hörd! Läs mer »