Kategori: Bibliotek

Riksförbundet FUB har tillsammans med Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga genomfört ett mycket värdefullt projekt med medel från Socialdepartementet, vilket finns att ta del av på hemsidan http://www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning/. Här hittar du som förälder, syskon, personlig assistent eller allmänt intresserad viktig information …

Kunskapsstödet för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning är en guldgruva för alla. Läs mer »

Här finns två rapporter; en från regeringen om habiliteringsersättning och en från socialstyrelsen om barnens bästa i samband med LSS 1.Habiliteringsersättning – statliga bidrag även 2019 och tydligare anvisningar för att få kommunerna att använda pengarna. Se pressmeddelande från regeringskansliet …

Om habiliteringsersättning och om LSS Läs mer »

Här kan du läsa en intervju med forskaren Niklas Altermark om LSS:  Intervju Niklas Altermark Unik 1 2019

Här hittar du verksamhetsberättelse, årsrapport och revisionsberättelsen för 2018: Verksamhetsberattelse_ Arsrapport_Revision2018

Redan en vecka efter att LSS-utredningen presenterade sitt slutbetänkande (SOU 2018:88) kan FUB nu presentera en första genomgång och kommentar till förslagen. Under kommande månader ska kansliet fortsätta med en djupare granskning av betänkandets texter. Vi kommer att ge FUB:s …

Genomgång av LSS-utredningens förslag och FUB:s kommentarer Läs mer »

LSS-utredningen, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018:88, har nu presenterats. Här är en länk till utredningen, och dessutom bifogas sammanfattningen och den lättlästa sammanfattningen som särskilda dokument.   https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201888/ Läs och fundera på vad förslagen kan innebära för …

Information om LSS utredningen Läs mer »

Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2017: Verksamhetsberattelse FUB 2017

Här hittar du verksamhetsplanen för FUB 2017-2019: Verksamhetsplan FUB 20170620

Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2016: Verksamhetsberattelse2016

Här hittar du verksamhetsplan för 2016: verkplan2016