Kategori: Bibliotek

Verksamhetsberättelse och årsrapport 2018

Här hittar du verksamhetsberättelse, årsrapport och revisionsberättelsen för 2018: Verksamhetsberattelse_ Arsrapport_Revision2018

Genomgång av LSS-utredningens förslag och FUB:s kommentarer

Redan en vecka efter att LSS-utredningen presenterade sitt slutbetänkande (SOU 2018:88) kan FUB nu presentera en första genomgång och kommentar till förslagen. Under kommande månader ska kansliet fortsätta med en djupare granskning av betänkandets texter. Vi kommer att ge FUB:s

Information om LSS utredningen

LSS-utredningen, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018:88, har nu presenterats. Här är en länk till utredningen, och dessutom bifogas sammanfattningen och den lättlästa sammanfattningen som särskilda dokument.   https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201888/ Läs och fundera på vad förslagen kan innebära för

Verksamhetsberättelse 2017

Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2017: Verksamhetsberattelse FUB 2017

Verksamhetsplan 2017

Här hittar du verksamhetsplanen för FUB 2017-2019: Verksamhetsplan FUB 20170620

Verksamhetsberättelsen2016

Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2016: Verksamhetsberattelse2016

Verksamhetsplan 2016

Här hittar du verksamhetsplan för 2016: verkplan2016

Verksamhetsberättelse 2015

Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2015: Verksamhetsberattelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2014: Verksamhetsberattelse FUB 2014

Verksamhetplan 2014

Här hittar du vår verksamhetsplan för 2014: Verksamhetsplan 2014

Top