Kategori: Bibliotek

Kunskapsstödet för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning är en guldgruva för alla.

Riksförbundet FUB har tillsammans med Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga genomfört ett mycket värdefullt projekt med medel från Socialdepartementet, vilket finns att ta del av på hemsidan http://www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning/. Här hittar du som förälder, syskon, personlig assistent eller allmänt intresserad viktig information

Om habiliteringsersättning och om LSS

Här finns två rapporter; en från regeringen om habiliteringsersättning och en från socialstyrelsen om barnens bästa i samband med LSS 1.Habiliteringsersättning – statliga bidrag även 2019 och tydligare anvisningar för att få kommunerna att använda pengarna. Se pressmeddelande från regeringskansliet

Intervju om LSS med forskaren Niklas Altermark

Här kan du läsa en intervju med forskaren Niklas Altermark om LSS:  Intervju Niklas Altermark Unik 1 2019

Verksamhetsberättelse och årsrapport 2018

Här hittar du verksamhetsberättelse, årsrapport och revisionsberättelsen för 2018: Verksamhetsberattelse_ Arsrapport_Revision2018

Genomgång av LSS-utredningens förslag och FUB:s kommentarer

Redan en vecka efter att LSS-utredningen presenterade sitt slutbetänkande (SOU 2018:88) kan FUB nu presentera en första genomgång och kommentar till förslagen. Under kommande månader ska kansliet fortsätta med en djupare granskning av betänkandets texter. Vi kommer att ge FUB:s

Information om LSS utredningen

LSS-utredningen, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018:88, har nu presenterats. Här är en länk till utredningen, och dessutom bifogas sammanfattningen och den lättlästa sammanfattningen som särskilda dokument.   https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201888/ Läs och fundera på vad förslagen kan innebära för

Verksamhetsberättelse 2017

Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2017: Verksamhetsberattelse FUB 2017

Verksamhetsplan 2017

Här hittar du verksamhetsplanen för FUB 2017-2019: Verksamhetsplan FUB 20170620

Verksamhetsberättelsen2016

Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2016: Verksamhetsberattelse2016

Verksamhetsplan 2016

Här hittar du verksamhetsplan för 2016: verkplan2016

Top