Om oss

FUB i Lund med omnejd är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med uppgift att främst

  • verka för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning får sina rättigheter tillgodosedda i samhället
  • bereda dessa grupper en meningsfull och stimulerande fritid
  • i övrigt förbättra villkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och deras familjer

Föreningens verksamhetsområde utgörs huvudsakligen av Lund, Staffanstorp, Burlöv, Lomma och Kävlinge kommuner. Föreningen är ansluten till Riksförbundet FUB och till Länsförbundet FUB Skåne.

Medlemmar

Medlemmar är i huvudsak personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning, deras föräldrar och anhöriga samt personal inom omsorgerna och andra intresserade.

Medlemsavgiften är 300 kr för huvudmedlem och 60 kr för övriga familjemedlemmar.

Om du vill bli medlem anmäler du dig här: http://www.fub.se/om-fub/bli-medlem

Föreningens kansli

Föreningens hemsida: www.fub-lund.se

E-post: info@fub-lund.se

Kansliet är obemannat, för kontakt http://www.fub-lund.se/kontakt/ , eller skriv ett mejl till föreningen på info@fub-lund.se

Om du vill få e-post notiser då hemsidan uppdateras skriv ett mail med ditt namn och din e-post adress till info@fub-lund.se

Adress: FUB, Annegården (f d Norra Sjukhuset), Skansvägen 5, 226 49 Lund.