Bibliotek

Här lägger vi upp olika viktiga papper från föreningen.

Kunskapsstödet för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning är en guldgruva för alla.

Riksförbundet FUB har tillsammans med Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga genomfört ett mycket värdefullt projekt med medel från Socialdepartementet, vilket finns att ta del av på hemsidan http://www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning/. Här hittar du som förälder, syskon, personlig assistent eller allmänt intresserad viktig information …

Kunskapsstödet för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning är en guldgruva för alla. Read More »

Publicerat i Bibliotek

Om habiliteringsersättning och om LSS

Här finns två rapporter; en från regeringen om habiliteringsersättning och en från socialstyrelsen om barnens bästa i samband med LSS 1.Habiliteringsersättning – statliga bidrag även 2019 och tydligare anvisningar för att få kommunerna att använda pengarna. Se pressmeddelande från regeringskansliet …

Om habiliteringsersättning och om LSS Read More »

Publicerat i Bibliotek

Intervju om LSS med forskaren Niklas Altermark

Här kan du läsa en intervju med forskaren Niklas Altermark om LSS:  Intervju Niklas Altermark Unik 1 2019

Publicerat i Bibliotek

Verksamhetsberättelse och årsrapport 2018

Här hittar du verksamhetsberättelse, årsrapport och revisionsberättelsen för 2018: Verksamhetsberattelse_ Arsrapport_Revision2018

Publicerat i Bibliotek

Genomgång av LSS-utredningens förslag och FUB:s kommentarer

Redan en vecka efter att LSS-utredningen presenterade sitt slutbetänkande (SOU 2018:88) kan FUB nu presentera en första genomgång och kommentar till förslagen. Under kommande månader ska kansliet fortsätta med en djupare granskning av betänkandets texter. Vi kommer att ge FUB:s …

Genomgång av LSS-utredningens förslag och FUB:s kommentarer Read More »

Publicerat i Bibliotek