Om habiliteringsersättning och om LSS

Här finns två rapporter; en från regeringen om habiliteringsersättning och en från socialstyrelsen om barnens bästa i samband med LSS

1.Habiliteringsersättning – statliga bidrag även 2019 och tydligare anvisningar för att få kommunerna att använda pengarna. Se pressmeddelande från regeringskansliet

 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/tydligare-villkor-for-kommuners-habiliteringsersattning/

2. Färsk rapport från Socialstyrelsen – Barnets bästa tillvaratas inte i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enligt LSS till barn. Bristande kunskaper om alternativ kommunikation hos personal. Se pressmeddelande

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2019/kommunikationsbristerforsvararhandlaggningenavlss-insatserforbarn

här kan du också ladda ned rapporten:Uppfoljning av barnkonventionens genomslag vid LSS