Författare: Annika Olsson

Verksamhetsberättelse och årsrapport 2018

Här hittar du verksamhetsberättelse, årsrapport och revisionsberättelsen för 2018: Verksamhetsberattelse_ Arsrapport_Revision2018

Familjedag i Skånes Djurpark 19 maj

Den 19 maj anordnar FUB Skåne en familjedag på Skånes Djurpark. Mellan kl. 10-16 är Ni välkomna! FUB medlemmar har gratis inträde denna dag. Icke medlem betalar ordinarie entréavgift. Skanes Djurpark 2019

Inbjudan till sommarkurser på Glimåkra folkhögskola 2019

Här finns inbjudan till sommarkurser på Glimåkra folkhögskola, sommaren 2019. Kurs 1 om friluftsliv, den 24 juni – den 5 juli Kurs 2 om skapande den 8 juli – den 19 juli Information: Sommarkurs 2019 Ansökan: sommarkursen_ansokan_2019 Ansvarsförbindelse: sommarkursen_ansvarsforbindelse_2019

Årsmöte FUB -Lund med omnejd den 26 februari

Reservera kvällen på tisdagen 26 februari för FUB Lund med omnejds årsmöte. Under kvällen kommer vi bl.a. att presentera och diskutera LSS-utredningens förslag. Mer information om årsmötet kommer med kallelsen till årsmötet i februari.  

Genomgång av LSS-utredningens förslag och FUB:s kommentarer

Redan en vecka efter att LSS-utredningen presenterade sitt slutbetänkande (SOU 2018:88) kan FUB nu presentera en första genomgång och kommentar till förslagen. Under kommande månader ska kansliet fortsätta med en djupare granskning av betänkandets texter. Vi kommer att ge FUB:s

Inbjudan till påskläger i Småland

Här kommer en inbjudan påskläger för ungdomar med funktionsnedsättning: Kolloinbjudan pasklager 2019 Kollofolder 2019 MELLAN Ansökningsblankett: Ansokningsblankett 2019 pask:

Information om LSS utredningen

LSS-utredningen, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018:88, har nu presenterats. Här är en länk till utredningen, och dessutom bifogas sammanfattningen och den lättlästa sammanfattningen som särskilda dokument.   https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201888/ Läs och fundera på vad förslagen kan innebära för

Våren 2019 program på Habo Gård

Här hittar du vårens program på Habo gård: Programbroschyr Habo jan-maj 2019

Kul och nytta med QR koder

Här kommer en liten text om nyttan med QR koder: Kul och nytta med QR-koder

Julbasar Habo Gård 18 december kl 15-18

Välkommen till julbasar på Habo Gård den 18 december kl 15. 18

Top