Författare: Annika Olsson

Information om framtidsfullmakt, Annegården den 29 april kl 17

Om framtidsfullmakt Välkommen till Annegården, Skansvägen 5 i Lund måndagen den 29 april kl 17.00-19.30!  Advokat Eva Rosén Ericsson besöker oss och informerar om framtidsfulllmakt. Här följer en kort presentation, som hon lämnat: ”Via en Framtidsfullmakt kan man lämna över

Teatergrupp kommer till Annegården den 8 april

En teatergrupp kommer till Annegården den 8:e april kl 18.00 med sin föreställning ” Trasslet ”.Föreställningen handlar om Psykisk ohälsa. Föreställningen är öppen för alla och fritt inträde. Vi har gjort en hemsida för just detta event där man kan

Svenska Malin Andersson föreläser om Downs syndrom i New York

Läs mer om Malins föreläsning i Dagens industri: https://www.di.se/nyheter/svenska-malin-andersson-forelaser-om-downs-syndrom-i-new-york/

Kunskapsstödet för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning är en guldgruva för alla.

Riksförbundet FUB har tillsammans med Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga genomfört ett mycket värdefullt projekt med medel från Socialdepartementet, vilket finns att ta del av på hemsidan http://www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning/. Här hittar du som förälder, syskon, personlig assistent eller allmänt intresserad viktig information

Filmpremiär på KINO 12 april

Filmen Folkhemmets styvbarn -de icke önskvärda  av Mattias Wellander Löfgren har premiär på Kino den 12 april http://kino.nu/folkhemmets-styvbarn-de-icke-onskvarda 

Familjedag i Skånes Djurpark 19 maj

Den 19 maj anordnar FUB Skåne en familjedag på Skånes Djurpark. Mellan kl. 10-16 är Ni välkomna! FUB medlemmar har gratis inträde denna dag. Icke medlem betalar ordinarie entréavgift. Anmälan är obligatorisk! Sista dag för att anmäla sig är den

Välkommen till dialogmöte med tema LSS, Malmö Börshus den 20 mars

Välkommen till dialogmöte med tema LSS – en lagstiftning för självständighet och delaktighet, Onsdagen den 20 mars  på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Start med kvällsfika kl. 17.30, mötet startar kl. 18.00 och håller på till kl. 20.30. Sista anmälan

Om habiliteringsersättning och om LSS

Här finns två rapporter; en från regeringen om habiliteringsersättning och en från socialstyrelsen om barnens bästa i samband med LSS 1.Habiliteringsersättning – statliga bidrag även 2019 och tydligare anvisningar för att få kommunerna att använda pengarna. Se pressmeddelande från regeringskansliet

Information om Kulturcentrum Skånes eftergymnasiala kulturutbildning 5 mars

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL PÅ KULTURCENTRUM SKÅNE 5 mars kl. 19.00 i Kulturcentrum Skånes lokaler på Kolonivägen 8, Lund Vi informerar om Kulturcentrum Skånes eftergymnasiala kulturutbildning för personer med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, den enda utbildningen av sitt slag i Sverige. Lärare är på plats

Hälsomässa 20 mars, på Habo Gård

Hälsomässa 20 mars kl. 12-16, på Habo Gård, för personer med funktionsnedsättning Mer information:Halsomassa Habo 20 mars

Top