Under ledning av Professor Magnus Tideman, deltar Sverige i en internationell forskningsstudie som har som syfte att samla in kunskaperna om Covid-19 och dess effekter på personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).Nitton länder världen över deltar i studien som riktar sig …

Internationell studie om Covid-19 och personer med IF – gör din röst hörd! Läs mer »

FUB Lund har numera en Facebooksida för information om föreningens aktiviteter och annat intressant. Länken till sidan är https://www.facebook.com/FUB-i-Lund-108365054033012 Föreningens Facebookgrupp för enbart medlemmar kommer fortsättningsvis inte att uppdateras.

Habo gård bjuder in till högtidsfirande, musikunderhållning och trädgårdsarrangemang. Mer information finns här: Habo sommarprogram 2017 Kontakt: Adress: Habo Gård, Habovägen 6, 234 34 Lomma Tlf: 046-359 45 75 (säkrast kl.9-12) E-post: habo.gard@lund.se