Avtackning av två trotjänare i FUB Lund med omnejd

Två styrelseledamöter i FUB Lund med omnejd avtackades vid föreningens årsmöte sista februari. Den ena var Barbro Pihl som ägnat en stor del av sitt liv i FUB, på alla nivåer, nationellt, regionalt och lokalt. Den andra var Marianne Hermansson, också hon med mångårig verksamhet inom FUB både nationellt och i FUB Lund med omnejd. Marianne var tidigare under några år ordförande i föreningen men har nu de senare åren varit dess sekreterare.Barbro som själv har en intellektuell funktionsnedsättning har varit pensionär i några år, men hon har även efter pensioneringen engagerat sig i FUB, som ledamot i FUB Lund med omnejd och i FUB Skåne och varit representant i Inre ringen. Hon har tidigare även varit ledamot i FUB Malmö. Om hon nu väljer att bli pensionär på heltid återstår att se. Hon har i alla fall kvar sitt hjärta i FUBMarianne som också hon arbetat hängivet under flera år med många olika frågor i FUB, inte minst med de som rör personer med flerfunktionshinder, kommer inte på något sätt att lämna det ideella arbetet, tvärtom. Hon känner att hon nu kommer att ha mer tid att ägna sig åt andra angelägna uppgifter inom FUB och funktionshinderrörelsen.

//SBS