Medlemsmöte 25 april är inställt

Vi måste tyvärr ställa in vårt medlemsmöte torsdagen 25 april på Annegården

Vi återkommer med en ny inbjudan efter sommaren till ett medlemsmöte med temat Självbestämmande.

Bästa hälsningar

Gerd Johansson