Välkommen till ett webbinarium om projekt Vi är med!Ett projekt med syfte att utveckla en modell för ökad delaktighetoch meningsfulla aktiviteter för vuxna personer medflerfunktionsnedsättningTisdagen den 24 november kl. 19.00-20.30

Föreläsningen anordnas av FUB i Lund med omnejd i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden och är kostnadsfri. Föreläsare: Lena Nylander, överläkare/ specialist i psykiatri, VUB-teamet Region Skåne När: Tisdag 11 februari kl. 13.30 – 16.00 inkl. kaffepaus Var: Studieförbundet Vuxenskolan …

Föreläsning 11 februari om intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa Läs mer »