Välkommen till ett webbinarium om projekt Vi är med!Ett projekt med syfte att utveckla en modell för ökad delaktighetoch meningsfulla aktiviteter för vuxna personer medflerfunktionsnedsättningTisdagen den 24 november kl. 19.00-20.30