Välkommen till dialogmöte med tema LSS, Malmö Börshus den 20 mars

Välkommen till dialogmöte med tema LSS – en lagstiftning för självständighet och delaktighet,

Onsdagen den 20 mars  på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.
Start med kvällsfika kl. 17.30, mötet startar kl. 18.00 och håller på till kl. 20.30.

Sista anmälan den 11 mars se inbjudan: Inbjudan dialogmote om LSS, 2019-03-20