Genomgång av LSS-utredningens förslag och FUB:s kommentarer

Redan en vecka efter att LSS-utredningen presenterade sitt slutbetänkande (SOU 2018:88) kan FUB nu presentera en första genomgång och kommentar till förslagen. Under kommande månader ska kansliet fortsätta med en djupare granskning av betänkandets texter.

Vi kommer att ge FUB:s medlemmar löpande information om vårt arbete.
Klicka här för att läsa hela sammanställningen (pdf). 

Vi har även analyserat punkt 64 i överenskommelsen mellan S, MP, C och L om LSS och personlig assistans.
Klicka här för att läsa vår analys (pdf).