Information om LSS utredningen

LSS-utredningen, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018:88, har nu presenterats. Här är en länk till utredningen, och dessutom bifogas sammanfattningen och den lättlästa sammanfattningen som särskilda dokument. 

 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201888/

Läs och fundera på vad förslagen kan innebära för dig som anhörig eller direkt berörd. Lämna gärna dina synpunkter till FUB Lund info@fub-lund.se

 http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/lss-utredningen-ar-klar-slang-den-i-papperskorgen 

 

Utredningen: Sammanfattning-LSS-utredningen

Lättläst om utredningen: Sammanfattning_lattlast -LSS-utredningen