Kunskapsstödet för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning är en guldgruva för alla.

Riksförbundet FUB har tillsammans med Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga genomfört ett mycket värdefullt projekt med medel från Socialdepartementet, vilket finns att ta del av på hemsidan http://www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning/.

Här hittar du som förälder, syskon, personlig assistent eller allmänt intresserad viktig information på ett lättillgängligt sätt. Ett antal videofilmade föreläsningar finns att utan kostnad ta del av som en enkel fortbildning, litteraturtips, artiklar med föräldrar och familjer, poddar och mycket mer.

Här finns inte minst filmade föreläsningar från de två konferenser som hållits ”Livets möjligheter” del 1 och del 2, http://www.anhoriga.se/konferenser/livets-mojligheter/.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga fortsätter att utveckla kunskapsstödet så varför inte besöka hemsidan regelbundet för att ta del av nya artiklar på området.

Marianne Hermansson