Fysisk aktivitet på recept

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) skulle kunna få förbättrad hälsa med ökad och regelbunden fysisk aktivitet. Det kan handla om till exempel träning på gym, simning, någon form av sport eller parasport, joggning eller promenader. Fysisk aktivitet ökar välbefinnandet och är en viktig del av eller den bästa behandlingen vid övervikt/fetma, högt blodtryck, depression, biverkningar av psykofarmaka och mycket mera. Man kan få recept på fysisk aktivitet (förkortas FaR) från legitimerad personal såsom läkare, fysioterapeuter eller sjuksköterskor. FaR innebär att man får en ordination på behandling av något hälsotillstånd där man vet att fysisk aktivitet har effekt.

Ibland finns det ett samarbete med den som erbjuder fysisk aktivitet, t ex gym, simhall eller idrottsförening, vilket kan ge rabatt eller möjlighet att pröva på aktiviteten. För en person med IF som behöver stöd för att komma till eller genomföra den fysiska aktiviteten är det viktigt att stödpersonen finns med i planeringen av hur ordinationen på ett FaR kan verkställas. Att en person behöver stöd i form av ledsagare/personal för att utföra den fysiska aktiviteten får aldrig vara något hinder för att ordinationen verkställs.

När man träffar läkare på vårdcentralen, till exempel vid hälsokontroll, kan man fråga om fysisk aktivitet på recept.