På dessa båda länkar finns presentationer från vårt årsmöte. Du kan se på konst från daglig verksamhet, höra om Arvsfondprojektet Berättarverkstad DeLuxe och bli underhållen av deltagare från den dagliga verksamheten Stora Blå Syd. https://drive.google.com/file/d/1qKTjc0HTtF48IeBbWBzYeUc_UT72hU8U/view?usp=sharing