Årsmöte FUB Lund

Bästa medlem!
Välkommen till vårt digitala årsmöte torsdagen 3 mars 18.00!
I år startar vi med att se på konst från daglig verksamhet, lära mer om Berättarverkstaden och få musik från dagliga verksamheten Stora Blå Syd. Sedan går vi över till årsmötes-förhandlingar.
Verksamhet: Pandemin har även detta år medfört att vi mest har fått ägna oss åt intresse-politiskt arbete. Läs mer om detta i vår Verksamhetsberättelse för 2021 som du hittar på vår hemsida www.fub-lund.se.
Vi hoppas att smittan avtar så att vi under 2022 så småningom kan träffas igen. Bland annat planerar vi en fest 8 maj som i första hand riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning som är 25 år eller äldre. Mer information om festen och hur du anmäler dig kommer att finnas på vår hemsida www.fub-lund.se 10 april.
Vi kan inte just nu redogöra för kommande verksamhet under 2022 men vi hoppas att vi till hösten igen ska kunna träffas t.ex. i badet på barnhabiliteringen i Lund, på en föreläsning eller i någon samtalsgrupp.
Nya aktiviteter: Vi i styrelsen skulle behöva din hjälp för att få igång olika aktiviteter. Kan du tänka dig att avsätta några timmar så hör av dig på vår e-mail info@fub-lund.se eller ring till mig (Gerd 0708 66 64 62). Lämna dina kontaktuppgifter och berätta gärna om du har någon idé till en lämplig aktivitet.
FUB behöver växa så att vi får ökat genomslag: Du vet väl att hela din familj, även om ni bor på olika adresser, kan ha ett medlemskap omfattande en huvudmedlem (avgift 300 kr) och ett antal familjemedlemmar (avgift 60 kr/familjemedlem). Nya medlemmar anmäler sig på adressen www.fub.se/om-fub/bli-medlem. Där kan du också ändra dina uppgifter.
För att snabbt nå ut behöver vi din e-postadress: Du som inte får e-mail från vår lokal-förening, skicka din e-mailadress till info@fub-lund.se. Om någon i din familj saknar egen epost ange e-postadress till den som kan bevaka hens meddelanden.
Har du några frågor om verksamheten, vill berätta något eller behöver hjälp så hör av dig till styrelsen. Du hittar alla våra kontaktuppgifter på vår hemsida www.fub-lund.se.
Bästa hälsningar från styrelsen genom
Gerd Johansson
/ordförande/

Här hittar du hela kallelsen inklusive dagordningen för mötet :

Här hittar du Verksamhetsberättelsen :

Här hittar du Årsrapporten :

Alla dokumenten kan även hittas under ”Bibliotek” på hemsidan.