Vill du delta i en Forskningsstudie? Övergång från barn till vuxenliv för ungdomar med funktionsnedsättning Det är viktigt att utveckla och förbättra samhällets stöd och insatser till barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Vid Lunds universitet pågår en forskningsstudie …

Vill du delta i en Forskningsstudie? Lunds Universitet Läs mer »