Annelie Sylvén Troedsson

Annelie har oväntat lämnat oss i mitten av oktober i en ålder av 72 år.

Hon har under många år varit medlem i vår lokalförening och hon var under åren 2012-2016 ordförande. Hon har ocksåvarit verksam inom FUB Skåne och inom Riksförbundet FUB där hon var vald ledamot i Förbundsstyrelsen och hon genomförde också olika andra uppdrag.

Inom FUB Lund med omnejd minns vi henne för hennes mod, hennes kraft och engagemang för medlemmarna och inte minst för hennes djupa kunnande, som hon visade i arbetet med att värna och företräda föreningens medlemmar. Hon var ett mycket aktivt rättsombud, vars arbete många uppskattat och erfarit stor nytta av. Hon bröt ny mark i arbetet att skapa bättre villkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning, som utsatts för brott och behövt brottsoffer­stöd. Hennes senaste insats inom FUB rörelsen var att leda arbetet med att ta fram en SIS-standard för Kvalitetssäkring inom LSS-bostad med särskild service för vuxna.

Våra tankar går till hennes närmaste familj.

För FUB i Lund med omnejd

Gerd Johansson

ordförande