Boktips – en bok om gruppbostad

En mycket läsvärd och angelägen bok om gruppbostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism har under våren kommit ut på förlaget Komlitt AB. Bokens titel är I den bästa av världar. Författarna till boken är Lena Nylander, läkare och specialist i allmän psykiatri och Mats Jansson sakkunnig utredare på Autism- och Asbergerförbundet.

Boken riktar sig såväl till anhöriga och företrädare till personer som bor i gruppbostad som till personal och deras chefer på alla nivåer. Den är en gedigen kunskapskälla som tar upp gruppbostaden ur en mängd aspekter, både det formella, d.v.s. vilka regler och anvisningar som ligger till grund för boendeformen och beskrivningar och råd hur man skapar en bra gruppbostad, där de boende trivs, känner sig trygga och kan utvecklas. Man hittar också en mängd förslag vad man kan göra om och när det inte fungerar.

Boken kan läsas från pärm till pärm, men med en överskådlig innehållsförteckning är det lätt att också välja ut avsnitt som kan vara mer angelägna än andra i en viss situation.

I den bästa av världar kan köpas i den vanliga bokhandeln och i nätbokhandeln. Förmånligast pris hittar man hos förlaget, Komlitt AB