Enkät om kvaliteten i gruppbostäder

FUB Lund håller just nu på med en undersökning av anhörigas/företrädares uppfattning om kvaliteten i gruppbostäderna i Lunds, Burlövs, Kävlinge Lomma och Staffanstorps kommuner. Enkäten delas ut via respektive boende, som ska informera någon anhörig/företrädare för varje boende person med intellektuell funktionsnedsättning om att ett kuvert med enkät, följebrev och frankerat svarskuvert finns att hämta upp på boendet. Vi i styrelsen är mycket tacksamma om ni som är anhöriga/företrädare och blir kontaktade om detta hämtar enkäten så snart ni kan och besvarar den inom en vecka. Resultaten kommer att ligga till grund för vårt fortsatta påverkansarbete för att säkra god kvalitet i LSS-insatserna.