Ljus och blomma på minnesstenen för patienter på Vipeholm

Traditionsenligt inför allhelgonahelgen uppmärksammade FUB Lund med omnejd också i år de patienter från Vipeholms sjukhus som har fått ett sista vilorum och en minnessten på Norra kyrkogården i Lund. Vi (Marianne Hermansson, Nita Lorimer, Siv Bergström Stanzel) satte dit en blomma och tände ljus för att hedra alla de som är begravda på denna plats. Sammanlagt 560 personer begravdes här anonymt mellan åren 1935 och 1965.

Det här är en grav för de patienter med utvecklingsstörning som vistades på Vipeholms sjukhus och som dog där. Det är en grav för de som inte hade anhöriga som ville eller kunde bekosta en hederlig begravning. För dem blev det en enkel begravningsceremoni utan sång och utan blommor. Fyra skötare följde med till begravningen som bärare.

På minnesstenen står texten ”Var resan stormig huru skön är hamnen”. Graven finns i nordöstra hörnet på Norra kyrkogården nära den gamla Sofiagrillen.

Graven finns också utmärkt på Lunds turistinformations karta över intressanta gravar och platser på Norra kyrkogården (nr 18) – se länk

https://www.turistinformationlund.se/upplevelser/norrakyrkogarden/lista/

//SBS