Självbestämmande till varje pris?

En viktig princip i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är respekten för individens rätt till självbestämmande och integritet, men är den rätten ovillkorlig och självklar i alla sammanhang? Är den alltid till nytta för de personer som på grund av intellektuella funktionshinder har behov av stöd och hjälp i sin vardag och som har svårigheter att inse följderna av sina beslut och där omgivningen, läs personal, många gånger accepterar de besluten rakt av hur okloka besluten än månde vara.

Det här är en oerhört viktig fråga som belyses av Lena Nylander i artikeln Kan självbestämmande bli vanvård?, ett inlägg på Gillbergs blogg, Göteborgs universitet. Se länk Kan självbestämmande bli vanvård?

Siv Bergström Stanzel