Årliga hälsoundersökningar för personer med utvecklingsstörning.

Region Skåne har från och med 2016 tecknat avtal med

vissa vårdcentraler om att göra årliga hälsokontroller

av personer med utvecklingsstörning.

Fråga på din vårdcentral, om de är en sådan vårdcentral

som har avtal eller be dem om att hänvisa till en sådan

vårdcentral.

En hälsoundersökning innebär att man tar prover

för att kontrollera att alla värden är ok,

t.ex. lyssnar man på hjärta och lungor.

Man kollar om du är frisk!

Man kan också ge råd om mat, behov av fysisk aktivitet,

tobak, alkohol och droger.

Kostnad: som ett vanligt besök på vårdcentral.

Frågor? Kontakta Annelie 0705 70 65 45 eller

Annelie.sylven_troedsson@fub-lund.se