Bengt Bengtson – minnesord

Bengt var under många år aktiv i styrelsen för FUB i Lund med omnejd bl a som kassör. Han uppmärksammade tidigt värdet av ett gott liv för alla med möjlighet till rekreation och gemenskap. Hans stora engagemang för föreningens medlemmar ledde bl a till att han i samarbete med Lunds kommun ledde arvsfondsprojektet  ”Alla vinner”, ett projekt vars mål var att öppna föreningslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning för att få nya erfarenheter och intressen samt goda rekreationsmöjligheter. Han rönte stor uppskattning för sitt arbete.

Efter att ha lämnat styrelsearbetet fortsatte han att stödja personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras möjligheter till en rik fritid bl a genom att delta i styrelsearbetet för Jönstorpstiftelsen.

Föreningen FUB i Lund vill rikta ett stort tack till hans familj som möjliggjorde hans omfattande föreningsarbete. Våra varma tankar går till er när Bengt nu lämnat oss.

För FUB i Lund med omnejd

Marianne Hermansson