Sök bidrag från Jönstorpstiftelsen !

Du som har en intellektuell funktionsnedsättning och skulle vilja göra något roligt i sommar har möjlighet att söka medel ur Jönstorpstiftelsen senast 15 mars i år. 

Stiftelsen kan ge ett ekonomiskt stöd för fritid och rekreation till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

På din ansökan ska du skriva ner dina personuppgifter; namn, adress, telefonnummer , berätta vad du skulle vilja göra i sommar och kostnaderna för detta. Styrelsen behöver också ett intyg som visar att du har en intellektuell funktionsnedsättning och att din ekonomi inte är tillräcklig för din rekreation/semesterresa etc.

Om du behöver veta mera så ring gärna ordförande Marianne Hermansson på telefon 070 687 88 14.

Din ansökan tillsammans med intygen skickar du på mejl till ordförande

Mejladress: marianne_hermansson@telia.com

Alternativt per post : Marianne Hermansson, Dalbackavägen 11, 247 51 Dalby Välkommen med din ansökan !