Bibliotek gammal

Här lägger vi upp olika viktiga papper från föreningen.

Verksamhetsberättelse och årsrapport för 2019

Här hittar du verksamhetsberättelse, årsrapport och revisionsberättelsen för 2019:

Publicerat i Bibliotek

Kunskapsstödet för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning är en guldgruva för alla.

Riksförbundet FUB har tillsammans med Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga genomfört ett mycket värdefullt projekt med medel från Socialdepartementet, vilket finns att ta del av på hemsidan http://www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning/. Här hittar du som förälder, syskon, personlig assistent eller allmänt intresserad viktig information …

Kunskapsstödet för anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning är en guldgruva för alla. Läs mer »

Publicerat i Bibliotek

Om habiliteringsersättning och om LSS

Här finns två rapporter; en från regeringen om habiliteringsersättning och en från socialstyrelsen om barnens bästa i samband med LSS 1.Habiliteringsersättning – statliga bidrag även 2019 och tydligare anvisningar för att få kommunerna att använda pengarna. Se pressmeddelande från regeringskansliet …

Om habiliteringsersättning och om LSS Läs mer »

Publicerat i Bibliotek

Intervju om LSS med forskaren Niklas Altermark

Här kan du läsa en intervju med forskaren Niklas Altermark om LSS:  Intervju Niklas Altermark Unik 1 2019

Publicerat i Bibliotek

Verksamhetsberättelse och årsrapport 2018

Här hittar du verksamhetsberättelse, årsrapport och revisionsberättelsen för 2018: Verksamhetsberattelse_ Arsrapport_Revision2018

Publicerat i Bibliotek