Flottfärd på Höje å för våra medlemmar med funktionsnedsättning

Följ med på 1-1½ timmes flottfärd på Höje å vid Habo gård i Lomma!

Vi har reserverat flottarna torsdagen 15 augusti 14.00.

Habostiftelsen och FUB i Lund med omnejd bjuder dig och en ledsagare på flottfärden

 Anmäl dig senast lördagen 20 juli på e-mail till info@fub-lund.se .

Du får besked på e-mail om du får plats på flottfärden.

Får inte alla plats kommer vi att försöka erbjuda dig en ny tid.

 Bästa sommarhälsningar

Gerd Johansson

/Ordförande i FUB Lund med omnejd/