Föreläsning 11 februari om intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Föreläsningen anordnas av FUB i Lund med omnejd i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden och är kostnadsfri.

Föreläsare: Lena Nylander, överläkare/ specialist i psykiatri, VUB-teamet
Region Skåne
När: Tisdag 11 februari kl. 13.30 – 16.00 inkl. kaffepaus
Var: Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden, Glimmervägen 6

Anmälan görs senast den 3 februari till Kim Moberger på Studieförbundet Vuxenskolan, kim.moberger@sv.se. Meddela om du är medlem i FUB och i vilken lokalförening.