Föreläsning den 23 april på Stenkrossen i Lund

Torsdag den 23 april  klockan 18-20.30, inbjuds till föreläsning ”I dina ögon” av Thomas Nybom, på Stenkrossen i Lund

Anmälan: Senast 2015-04-13 på 046-35 82 40 eller anhorigcenter@lund.se

 

Thomas Nybom föreläser om hur han tidigt anade att det var något annorlunda med hans dotter. Bristen på stöd från samhället drev dottern längre bort från sin pappa. Trots dotterns frånvaro fanns känslorna ständigt närvarande; sorg, ilska och frustration, men även stolthet, glädje och hopp. Thomas tar oss med på en resa med hög igenkänningsfaktor som ger både tröst och hopp!

För mer info: Inbjudan forelasning Thomas Nybom