Föreläsning om Bildkommunikationens betydelse 3 november

Föreläsning om Bildkommunikationens betydelse  i familjen, den 3 november , kl. 17:30–20:00

Barn- och ungdomshabiliteringen, Silviasalen, plan 2 ,  Sofiavägen 2 d, Lund

Skicka din anmälan till ulla.gotesson@skane.se eller ring 040-675 36 22 senast den 28 oktober 2015.

Ange barnets namn och vilken habiliteringsenhet ni tillhör .

För mer information klicka: Inbjdudan till storforelasning Bildkommunikation