FUB SKÅNEs Höstkonferens, Hässleholm den 10 oktober 2015

FUB SKÅNE inbjuder till Höstkonferens Senioren, Hässleholm den 10 oktober 2015

Fika står framdukat från kl. 09.30. Vi startar kl. 10.00 och beräknas avsluta med kaffe kl. 15.00.

Adress till Senioren är: Tingshusgatan 2, Hässleholm
Anmälan görs till FUB SKÅNES kansli senast fredagen den 3/10.
via mail: anki@fubhbg.se eller telnr: 042-210261
Kostnad: 100 kr/person

Mer information om programmet: hostkonferens 151010