FUB:s förbundsjurist på besök i Lund

Hur kan vi anhöriga bäst värna och säkerställa en bra framtid för våra barn med intellektuell funktionsnedsättning? Det var den röda tråden i den föreläsning som FUB:s förbundsjurist Julia Henriksson höll torsdagen den 16 mars på Annegården i Lund för medlemmar i FUB Lund med omnejd. Det var många, även några från FUB-föreningen i Malmö, som hade nappat på inbjudan att komma och lyssna på Julia som redde ut begreppen god man, fullmakt, arv och testamente och därtill hörande frågor.

När är det bäst att ansöka om god man eller kan det vara tillräckligt att använda sig av fullmakt?

Det är viktigt att en person med funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp han eller hon behöver, både med frågor om ekonomi och i kontakter med myndigheter och omsorgsverksamhet. Det vanliga är att en god man utses, vanligtvis av överförmyndaren i kommunen men ibland också av tingsrätten, men möjligheten att använda sig av fullmakt finns också. Julia påpekade dock att det är viktigt att personen med funktionsnedsättning förstår innebörden av fullmakt. En annan begränsning är att den som fullmakten riktar sig till kanske inte accepterar den. Banker ställer ofta specifika krav på hur en fullmakt ska vara utformad. Förvaltarskap är en tredje möjlighet men är betydligt mer inskränkande för den enskilde. Det är dock viktigt att alla åtgärder som en företrädare gör sker i samförstånd med huvudmannen, d.v.s. den person som man företräder.

FUB har på riksplanet arbetat med frågorna om ställföreträdare och sammanställt en rad krav som bör ställas på ställföreträdare, till exempel att det bör finnas en obligatorisk grundutbildning för dem.

Julia berättade också om FUB riks arbete med att försöka påverka regeringen till förändringar i frågor som rör ekonomin för personer med funktionsnedsättning, till exempel det orättvisa att personer som har aktivitetsersättning och sjukersättning beskattas hårdare än ålderspensionärer, att sjuk- och aktivitetsersättningen inte följer löneutvecklingen m.m.

Julia avslutade föreläsningen med en kortare information om arv och testamente, bland annat om arvsordningen och vad laglotten innebär. Det var också det ämnet som föranledde flest frågor från åhörarna. Hur kan man genom testamente ge de bästa förutsättningarna för våra barn i en framtid? Det är komplicerade frågor, och Julia rekommenderade att man tar kontakt med en familjerättsjurist om man vill upprätta ett testamente.

Läs mer i bifogade powerpointdokument.

Onsdagen den 26 april kl. 18 -20 blir det en ny föreläsning med Julia Henriksson, då digitalt via länk. Julia kommer vid det tillfället att prata om LSS-insatserna boende, ledsagning och kontaktperson. Anmälan görs till Jeanette Persson antingen via mail till jeanette@sprakom.se eller per telefon 0709-647699 senast en vecka före föreläsningen.

Siv Bergström Stanzel