Halloweenläger i Stenestad 30/10-1/11 2015

Halloweenläger i Stenestad 30/10-1/11 2015
Ålder: 10-25 år (ca)
Pris: 500 kr för FUB medlemmar
Övriga: 1 100 kr
Lägret börjar fredagen den 30 oktober kl. 17.00 och slutar söndagen den 1 november kl. 14.00.
Plats: FUB:s lägergård i Stenestad

mer information finns här: Halloweenlager i Stenestad

Om Du bor i Helsingborgs kommun behöver du inte söka LSS-insatser för att delta i detta läger!
Bor Du i annan kommun måste du söka LSS-insats hos Din LSS-handläggare