Höstläger för ungdomar med funktionsnedsättning.

Vi har jätteroliga Höstläger v 44 för ungdomar med funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till ungdomar med lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning mellan 12-30 år, och även till ungdomar med autism nivå 1.

Vår ambition är att kollo ska vara det roligaste som händer under året och alla som varit med är oerhört nöjda. 

Man ansöker om lägren som en korttidsvistelse enligt LSS. Om kommunen beviljar brukar föräldrarna bara få betala en viss matkostnad. Vi bifogar Höstlägerinbjudan och ansökan.

På vår hemsida www.leva.se kan man titta på fina kollobilder och även ladda ner kolloansökan, folder och höstlägerinbjudan. 

För gärna informationen om våra läger vidare till intresserade familjer och kollegor. 

Ni får gärna länka till vår hemsida. Hör gärna av er om ni vill veta mer. 

Vänliga hälsningar!

Eva Remnert

Sommarkollo i Småland, Leva Plus AB

mobil: 070 7577287

www.leva.se