Inbjudan: Att vara syskon till en bror eller syster med funktionsnedsättning

Inbjudan till Att vara syskon till en bror eller syster med funktionsnedsättning

Den 1 oktober 2015, kl. 17:30–20:00
Silviasalen, plan 2, Barn- och ungdomshabiliteringen, Sofiavägen 2 d, Lund

Skicka din anmälan till ulla.gotesson@skane.se eller ring 040-675 36 22 senast den 28 september 2015.
Ange barnets namn och vilken habiliteringsenhet ni tillhör

Mer information hittar du här: Att vara syskon 1 okt 2015