Inbjudan till Familjeläger Söderåsens Forsgård

Familjeläger 6 – 8 oktober 2017 på Söderåsens Forsgård.

Tema: skola: Familjelager 2017 Soderasens Forsgard

FUB Lund i samarbete med FUB Skåne bjuder in familjer, främst med barn med funktionsnedsättning som just ska eller har börjat i  skolan.

Vi träffas på fredag kväll. Och åker hem efter lunch på söndagen. Se vidare bifogat Program familjelager Soderasens Forsgard.

Kostnad: 1800 kr per familj. OBS! Anmälan senast 10 september 2017

Anmälan sker till Annelie Sylvén Troedsson, tel. 070 – 70 65 45 eller annelie.sylven_troedsson@luopen.lu.se

Ange hur många ni är och ålder på barnen. Vilken FUB-förening ni tillhör. Ange ev. allergier eller andra behov, t.ex. om ni behöver bo på särskilt sätt, (b.v. pga rörelsehinder eller nattpassning). Ring om ni har frågor.

Välkomna!