Inbjudan till föreläsning om intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och åldrande 11 december

Inbjudan till föreläsning om intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och åldrande
Tisdagen 11 december kl. 13.30 – 16.00.
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Glimmervägen 6, Lund
Kostnadsfritt, lättare fika ingår.

För mer information och anmälan: Inbjudan forelasning vuxenskolan