Inbjudan till workshop om kontinuitet i vården

Inbjudan till workshop om kontinuitet i vården, torsdagen den 9 mars kl. 17.30 – 20.00.

Jan Waldenströms gata 35 (CRC) SUS Malmö

Inbjudan vänder sig till företrädare för patientföreningar, funktionshinder- organisationer och stödföreningar i Malmö-Lund med omnejd. Anmälan görs till Patientforum i Malmö på telefon eller via e-post, senast fredagen den 3 mars.

 

Patientforum Malmö telefon 040-33 28 65
E-post patientforum.sus@skane.se

För mer information:KontinuitetWS170309Patientforeningsmote