Infokväll om studiecirkel den 5 november

Välkomna till infokväll om studiecirkel ”När jag inte längre finns med” i vuxenskolans regi. 

Informationskvällen är måndagen den 5 nov kl. 19.00-20.00
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Glimmervägen 6 i Lund.

För mer info: Infokvall _2018-10-16_151021