Information om framtidsfullmakt, Annegården den 29 april kl 17

Om framtidsfullmakt

Välkommen till Annegården, Skansvägen 5 i Lund måndagen den 29 april kl 17.00-19.30! 

Advokat Eva Rosén Ericsson besöker oss och informerar om framtidsfulllmakt.

Här följer en kort presentation, som hon lämnat:

”Via en Framtidsfullmakt kan man lämna över ansvaret för ekonomiska och/eller personliga angelägenheter till någon närstående då man i framtiden inte själv längre har beslutsförmåga. Man undviker god man och kan smidigt inom familjen ta hand om den anhöriges behov.”

Efter föredrag och frågestund serveras kaffe/te och kanelbulle till ett pris av 20:-.

Anmäl dig senast fredagen den 26 april till Neuroförbundet Lundabygdens kansli!

Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se