Informationsträffar i Kävlinge kommun

Kävlinge kommun bjuder in anhöriga till en stund med möjlighet till information, att träffa andra i liknande situation, skapa nya kontakter eller få råd & tips genom kortare föredrag.                           

Kvällarna är till för dig som vårdar eller stödjer en person med funktionsnedsättning och som tillhör LSS/Socialpsykiatrin, har boende med särskild service enligt LSS eller boendestöd enligt SoL

Första tillfället är den 18 oktober för mer information titta här: Information host 2017