Internationell studie om Covid-19 och personer med IF – gör din röst hörd!

Under ledning av Professor Magnus Tideman, deltar Sverige i en internationell forskningsstudie som har som syfte att samla in kunskaperna om Covid-19 och dess effekter på personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).
Nitton länder världen över deltar i studien som riktar sig till anhöriga men också till personal som arbetar på gruppboende, daglig verksamhet, med personlig assistans eller som boendestödjare. Även goda män och förvaltare för personer med intellektuell funktionsnedsättning uppmanas att delta i studien.
Undersökningen består av en helt anonym webbenkät på svenska som du fyller i online. Den är utvecklad av ett internationellt forskarteam, av vilka många är experter på intellektuell funktionsnedsättning i sina respektive länder.
FUB har samarbetat med Magnus Tideman – som är professor i Handikappvetenskap på Högskolan i Halmstad – under många år, och vi hoppas att så många som möjligt vill ta sig tid att svara på enkäten. Pandemin har drabbat vår målgrupp hårt på flera olika sätt så det är väldigt viktigt att kunskap om effekterna av den samlas in!
  Enkäten är öppen och går att besvara fram tom den 20 september.
  Länk till inbjudan och enkäten på svenska 
 
FUB hjälper till att sprida information om enkäten men kan inte svara på frågor.

Om du har frågor om enkäten kontakta Magnus Tideman, Professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder: Magnus.Tideman@esh.se