Påskläger och sommarkollo i Småland

Vi har Påskläger v 13 & 14, Sommarkollo 3 perioder under sommaren och Höstläger v 44.

Vi vänder oss till ungdomar med lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning mellan 12-30 år, och även till ungdomar med Asperger syndrom eller autism nivå 1.

Vår ambition är att kollot ska vara det roligaste som händer under året och alla som varit med är oerhört nöjda.

Man ansöker om lägren som en korttidsvistelse enligt LSS. Om kommunen beviljar brukar föräldrarna bara få betala en viss matkostnad. Vi bifogar vår folder, ansökan och Påsklägerinbjudan.

På vår hemsida www.leva.se kan man titta på fina kollobilder och även ladda ner kolloansökan, foldern och lägerinbjudan.

Hör gärna av er om ni vill veta mer.

Vänliga hälsningar!

Eva Remnert & Oskar Remnert

Sommarkollo i Småland

Tel: 070 75 77 287

info@leva.se