Påsklägerinbjudan från Sommarkollo Småland

Sommarkollo i Småland anordnar jätteroliga Påskläger v 12 & 13 för ungdomar med lindrig/måttlig utvecklingsstörning ca 12-30 år.

Vår ambition är att kollot ska vara det roligaste som händer under året och alla som varit med är oerhört nöjda.

Vi har tillstånd att driva korttidsvistelse enligt LSS sedan 2001.

Gå gärna in på vår hemsida www.leva.se och titta på fina kollobilder och filmer från tidigare läger. Där kan man även ladda ner kolloansökan, foldern och Påsklägerinbjudan.

Hör gärna av er om ni vill veta mer.

Vänliga hälsningar!

Eva Remnert                                     Oskar Remnert 

Sommarkollo i Småland                Sommarkollo i Småland

Tel: 070 75 77 287                          Tel: 070 75 77 267

info@leva.se                                      info@leva.se