Reflektion om Dumle och beslutet om nedläggning

Har lite känning av en ond rygg och har plockat fram min elektriska massagekudde med värmande rörliga bollar som jag också använder ibland för att mjuka upp stela fingrar. Den påminner mig om det dåraktiga beslutet att lägga ned Dumle, en mångårig och framgångsrik verksamhet till nytta och glädje för unga med intellektuell funktionsnedsättning ofta med flera funktionshinder.

Förklaringen till sambandet mellan min massagekudde och Dumle är att jag för flera år sedan var på studiebesök vid Dumle för FUB Lunds räkning. Jag imponerades av den påhittighet, kreativitet och idérikedom personalen hade, med att hitta saker, enkla som mer avancerade för att ge stimulans till de personer som var Dumles målgrupp (barn och unga på tidig utvecklingsnivå). En del saker tillverkade personalen själva som då föräldrar eller personal kring barnen och ungdomarna kunde göra efter. Annat hittade de i olika butiker och inte bara i hjälpmedelsbutiker, och här kommer vi till min massagekudde. Den säljs som massagekudde för rygg och nacke, men personalen vid Dumle hade kommit på att den var utmärkt att använda för barn och unga som behöver träna känslighet och rörlighet i fingrarna. Hela utställningen vid Dumle genomsyrades av olika fiffiga lösningar och lustfyllda redskap som gav målgruppen möjlighet till en ökad sinnesstimulering.

Med i princip ett enda pennstreck beslutade verksamhetschefen för hjälpmedel vid region Skåne, Mikael Reingsdahl, i våras att Dumle skulle läggas ned nu vid årsskiftet med motiveringen att verksamheten inte ryms inom enheten hjälpmedel. Vi i FUB engagerade oss starkt i frågan och förde en dialog med Mikael Reingsdahl för att försöka utröna vad som låg bakom beslutet, ett beslut som vi förstod hade fattats utan att någon konsekvensanalys hade gjorts eller att hänsyn tagits till barnkonventionen. Svaren vi fick gjorde oss inte klokare, varför vi skickade en skrivelse till ansvarig nämnd (psykiatri-habilitering- och hjälpmedelsnämnden) och yrkade att nämnden skulle undanröja beslutet. Vi fick en ganska omedelbar reaktion från andre vice ordförande i nämnden[1], socialdemokraten Maria Wharton Stjärnskog, som berättade att nämnden inte känt till nedläggningsbeslutet men att de nu ville försöka stoppa nedläggningen. Socialdemokraterna drev frågan i nämnden i motvind. En namninsamling startades genom ett privat initiativ. Funktionsstödsförvaltningen Upplevelsehuset Malmö protesterade mot nedläggning. Både Sydsvenskan och SVT Skåne gjorde reportage vid Dumle. Ett sista försök att övertyga motståndarna i nämnden gjorde vi i FUB Lund tillsammans med FUB Skåne några dagar före nämndens sista sammanträde genom att maila samtliga ledamöter och ersättare med ytterligare argument och med en vädjan om att rösta för att behålla Dumle och i vart fall som ett alternativ skjuta upp beslutet om Dumles framtid till en grundlig utredning gjorts med konsekvensanalys och hänsyn tagen till barnkonventionen.

Tyvärr hjälpte inte allas våra insatser. Representanterna för Tidöpartierna i nämnden, sju till antalet, röstade mot de sex övriga beslutsfattarna i nämnden, representanter för Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet. Miljöpartiet som inte ingick i beslutandegruppen lämnade ett skriftligt yttrande till nämnden om stöd för Socialdemokraternas initiativ att stoppa nedläggningen.

I ett av TV-inslagen intervjuades Mikael Reingsdahl. Han påpekade att verksamheten vid Dumle är något som habiliteringarna i regionen redan gör. Nu är det upp till bevis. Hoppas att alla ni som fått stöd och inspiration av Dumle får samma stöd i fortsättningen vid habiliteringarna. Kräv det annars med hänvisning till nämnda uttalande.

Siv Bergström Stanzel


[1] Maria Wharton Stjärnskog är numera vice ordförande