Seminarium om bemötandets konst 24 april

Inbjudan till bemötandets konst tisdagen den 24 april 2018, kl 13.00–16.00, aulan i Blocket,

Entrégatan 7, SUS Lund.

Seminariet vänder sig i första hand till personal
och företrädare för patientorganisationer.

Anmälan via mejl patientforum.sus@skane.se eller telefon 040-33 28 65.
Välkommen! Anmälan senast 20 april (kostnadsfritt, 360 platser).

 

2018_bemotandets_konst_program