Skolkurs för föräldrar med barn i särskolan, Hässleholm 24 oktober

Inbjudan till skolkurs för föräldrar med barn i särskolan.

Datum: Lördagen den 24 oktober 2015
Lokal: T4-skolans aula i Hässleholm

Anmälan senast den 15 oktober till Anki på FUB Skånes kansli tel: 042-21 02 61
eller maila anki@fubhbg.se
Frågor besvaras av Helene Larsson tel : 0451-161 70 eller
helene.larsson@minpost.nu

För mer info: inbjudan skolkurs