Sommarkollo i Småland

Sommarkollo i Småland har tre sommarläger med start den 16 juni, och det finns fortfarande några platser kvar. Vi vänder oss till ungdomar med lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning mellan 12-30 år, och även till ungdomar med Asperger eller autism nivå 1.

Vår målsättning är att lägren ska vara det roligaste som händer under året för deltagarna och alla som varit med är oerhört nöjda. Vi har tillstånd att driva korttidsvistelse enligt LSS sedan 2001.

Man ansöker om lägren som en korttidsvistelse enligt LSS. Om kommunen beviljar brukar föräldrarna bara få betala en viss matkostnad. Vi bifogar vår folder, ansökan och Sommarkolloinbjudan.

På vår hemsida www.leva.se kan man titta på fina kollobilder. 

Hör gärna av er om ni vill veta mer.

Vänliga hälsningar!

Eva Remnert / Oskar Remnert

Sommarkollo i Småland

Tel: 070 75 77 287

info@leva.se

 

Mer information här: Kolloinbjudan sommarkollo 2018Kollofolder 2018 LITEN

Ansökningsblankett: Ansookningsblankett 2018