Stöd till medlemmar för möten, konferenser och läger

FUB-Lund med omnejd erbjuder medlemmar som vill delta i möten, konferenser eller läger som är av intresse för FUB visst ekonomiskt stöd till deltagaravgifter.

För information och ansökan skicka mail till info@fub-lund.se